Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

146

Liczba organizacji

2,8 mld zł

Kapitalizacja

8,3 lat

Średni wiek organizacji

16,5 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • przetwarzanie ropy naftowej i węgla,
  • wytwarzanie takich produktów, jak: koks, benzyna, nafta, olej opałowy, napędowy itp., na rachunek własny,
  • produkcję gazów takich jak: etan, propan, butan, propylen,
  • działalność usługową dotyczącą ww. produktów (np. rafinacja).

W dziale tym dominującym procesem jest rafinacja ropy naftowej obejmująca wydzielenie z niej poszczególnych składników, np. metodą krakingu, destylacji.

 Dział ten nie obejmuje:

  • wydobycia gazów (metanu, etanu, butanu lub propanu), sklasyfikowanego w 06.20.Z,
  •  produkcji wyrobów z rafinowanej ropy naftowej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 20,
  •  produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11.Z,
  •  produkcji gazów chemicznych, sklasyfikowanej w 20.14.Z,
  • produkcji paliw gazowych innych niż gazy pochodzące z ropy naftowej (np. gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy, gaz miejski), sklasyfikowanej w 35.21. Z.