Nazwa pełna

ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000403913

NIP

6821678522

REGON

120237226

Adres siedziby

J.poniatowskiego 50, 32-090 Słomniki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 grudnia 2011 r.

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 grudnia 2011 r.

  Wartość udziałów

  2,9 mln zł

  Liczba udziałów

  1

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

330,5 tys. zł

2020 r.

12,3 mln zł

2019 r.

12,5 mln zł

2018 r.

11,1 mln zł

2017 r.

9,1 mln zł

2016 r.

6 mln zł

2015 r.

7,6 tys. zł

2014 r.

191,1 tys. zł

2013 r.

13,6 mln zł

2012 r.

29 tys. zł

2011 r.

1,1 mln zł

2010 r.

1 mln zł

2009 r.

920 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
920 tys. zł 1 mln zł 1,1 mln zł 29 tys. zł 13,6 mln zł 191,1 tys. zł 7,6 tys. zł 6 mln zł 9,1 mln zł 11,1 mln zł 12,5 mln zł 12,3 mln zł 330,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

38,8 mln zł

17,1 mln zł

2007 - 2013

5

25,7 mln zł

11,8 mln zł

Łącznie

7

64,5 mln zł

28,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

JEDEN UDZIAŁ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011