Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

38,8 mln zł

17,1 mln zł

2007 - 2013

5

25,7 mln zł

11,8 mln zł

Łącznie

7

64,5 mln zł

28,9 mln zł