Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

330,5 tys. zł

2020 r.

12,3 mln zł

2019 r.

12,5 mln zł

2018 r.

11,1 mln zł

2017 r.

9,1 mln zł

2016 r.

6 mln zł

2015 r.

7,6 tys. zł

2014 r.

191,1 tys. zł

2013 r.

13,6 mln zł

2012 r.

29 tys. zł

2011 r.

1,1 mln zł

2010 r.

1 mln zł

2009 r.

920 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
920 tys. zł 1 mln zł 1,1 mln zł 29 tys. zł 13,6 mln zł 191,1 tys. zł 7,6 tys. zł 6 mln zł 9,1 mln zł 11,1 mln zł 12,5 mln zł 12,3 mln zł 330,5 tys. zł