Nazwa pełna

KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000349125

NIP

7781469734

REGON

301362581

Adres siedziby

Składowa 5, 61-897 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 lutego 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

27,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

27 września 2012 r.

RPZ-23/2012

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
 • JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, POSIADAJĄCE 100 % UDZIAŁÓW. ORGANEM WYKONAWCZYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO JEST JEGO ZARZĄD. JACEK WOJCIECH BOGUSŁAWSKI PEŁNI W ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  27,7 mln zł

  Liczba udziałów

  55477

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

26,3 mln zł

2021 r.

108,5 mln zł

2020 r.

1,2 mld zł

2019 r.

56,2 mln zł

2018 r.

50,3 mln zł

2017 r.

15,6 mln zł

2016 r.

794,1 mln zł

2015 r.

73,1 mln zł

2014 r.

73,2 mln zł

2013 r.

65 mln zł

2012 r.

31 mln zł

2011 r.

10,1 mln zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10,1 mln zł 31 mln zł 65 mln zł 73,2 mln zł 73,1 mln zł 794,1 mln zł 15,6 mln zł 50,3 mln zł 56,2 mln zł 1,2 mld zł 108,5 mln zł 26,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

49,3 mln zł

34,1 mln zł

2007 - 2013

1

2,1 mln zł

1,1 mln zł

Łącznie

2

51,4 mln zł

35,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010