Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

49,3 mln zł

34,1 mln zł

2007 - 2013

1

2,1 mln zł

1,1 mln zł

Łącznie

2

51,4 mln zł

35,2 mln zł