Nazwa pełna

REKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000348993

NIP

5562707919

REGON

340729628

Adres siedziby

Inowrocławska 12, 88-170 Pakość, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 lutego 2010 r.

Kapitał zakładowy

133,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony do reprezentacji spółki jest każdy członek zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 16 lutego 2010 r.

  10 udziałów o łącznej warości nominalnej 13.340 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 maja 2010 r.

  Wartość udziałów

  120,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  90

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015