Nazwa pełna

"PARK TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA"

KRS

0000342029

NIP

6692487055

REGON

320725652

Adres siedziby

Partyzantów 17, 75-411 Koszalin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 listopada 2009 r.

Kapitał zakładowy

6,7 mln zł

Kapitał wpłacony

6,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego przy składaniu oświadczeń woli spółkę reprezentuje łącznie dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2014 r.

33,1 tys. zł

2011 r.

10,3 tys. zł

2010 r.

745,7 tys. zł

2010
2011
2014
2020
745,7 tys. zł 10,3 tys. zł 33,1 tys. zł 5 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.PT.KOSZALIN.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015