Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2014 r.

33,1 tys. zł

2011 r.

10,3 tys. zł

2010 r.

745,7 tys. zł

2010
2011
2014
2020
745,7 tys. zł 10,3 tys. zł 33,1 tys. zł 5 tys. zł