Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BIŁGORAJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000335852

NIP

9180000531

REGON

000616209

Adres siedziby

Marii Konopnickiej 7, 23-400 Biłgoraj, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 sierpnia 2009 r.

Kapitał zakładowy

11,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

4,3 mln zł

2022 r.

3,8 mln zł

2021 r.

7,9 mln zł

2020 r.

4 mln zł

2019 r.

3,4 mln zł

2018 r.

2,8 mln zł

2017 r.

2 mln zł

2016 r.

2,2 mln zł

2015 r.

2,3 mln zł

2014 r.

2,6 mln zł

2013 r.

2,8 mln zł

2012 r.

2,5 mln zł

2011 r.

2,3 mln zł

2009 r.

12,8 tys. zł

2007 r.

9,6 tys. zł

2007
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9,6 tys. zł 12,8 tys. zł 2,3 mln zł 2,5 mln zł 2,8 mln zł 2,6 mln zł 2,3 mln zł 2,2 mln zł 2 mln zł 2,8 mln zł 3,4 mln zł 4 mln zł 7,9 mln zł 3,8 mln zł 4,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015