Nazwa pełna

NEO BIO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000266106

NIP

1080008836

REGON

142396806

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 października 2006 r.

Kapitał zakładowy

17,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 30 kwietnia 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIENIE DO WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

  • Od 30 kwietnia 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIENIE DO WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,8 mln zł

2022 r.

341,2 tys. zł

2021 r.

2 mln zł

2020 r.

1,9 mln zł

2019 r.

619,2 tys. zł

2018 r.

19,9 tys. zł

2018
2019
2020
2021
2022
2023
19,9 tys. zł 619,2 tys. zł 1,9 mln zł 2 mln zł 341,2 tys. zł 2,8 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006