Nazwa pełna

MAGNUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000022641

NIP

5262484160

REGON

016446309

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 19 / 508, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

629 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie, bądź jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, bądź dwóch prokurentów łącznie.

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  629 tys. zł

  Liczba udziałów

  1258

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2010 r.

4,8 tys. zł

2008 r.

1,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 62186 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001