Nazwa pełna

"MARCEGAGLIA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000221496

NIP

5761485249

REGON

532467246

Adres siedziby

Kaliska 72, 46-320 Praszka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 listopada 2004 r.

Kapitał zakładowy

108,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Członek zarządu jest uprawniony do reprezentowania spółki tylko działając łącznie z innym członkiem zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA (SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ,KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), O KTÓREJ JEST MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1LIT. A) TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  99,6 mln zł

  Liczba udziałów

  99600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

67,8 mln zł

2021 r.

6,4 mln zł

2020 r.

2,5 mln zł

2019 r.

228,5 tys. zł

2018 r.

6,8 mln zł

2017 r.

7,6 mln zł

2016 r.

1,4 mln zł

2015 r.

1,7 mln zł

2014 r.

275 tys. zł

2011 r.

1,3 mln zł

2010 r.

372,6 tys. zł

2009 r.

932 tys. zł

2008 r.

1,4 mln zł

2007 r.

1,2 tys. zł

2006 r.

404,3 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
404,3 tys. zł 1,2 tys. zł 1,4 mln zł 932 tys. zł 372,6 tys. zł 1,3 mln zł 275 tys. zł 1,7 mln zł 1,4 mln zł 7,6 mln zł 6,8 mln zł 228,5 tys. zł 2,5 mln zł 6,4 mln zł 67,8 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014