Nazwa pełna

SCHAVEMAKER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000214723

NIP

8961373290

REGON

933013339

Adres siedziby

Fabryczna 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 sierpnia 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz podpisywania wszelkich dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest: - prezes zarządu samodzielnie bez ograniczeń, lub - członek zarządu samodzielnie w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości do kwoty 200. 000,00 zł lub - członek zarządu łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub większej niż 200. 000,00 zł lub - dwóch prokurentów łącznie, przy czym w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym wartość zobowiązania stanowi suma świadczeń za cały czas ich trwania, a w przypadku świadczeń trwających dłużej niż rok- suma świadczeń za jeden rok.

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇳🇱

  Rezydencja

  🇳🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  99,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  199

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • Od 21 maja 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI. UDZIELONA PROKURA UPRAWNIA DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU.OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DORĘCZENIA PISM MOGA BYĆ DOKONYWANE SKUTECZNIE WOBEC KAŻDEGO Z PROKURENTÓW Z OSOBNA.

 • Od 21 maja 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI. UDZIELONA PROKURA UPRAWNIA DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU.OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DORĘCZENIA PISM MOGA BYĆ DOKONYWANE SKUTECZNIE WOBEC KAŻDEGO Z PROKURENTÓW Z OSOBNA.

 • Od 7 grudnia 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

11,1 mln zł

2015 r.

427,9 tys. zł

2014 r.

1,3 mln zł

2012 r.

9,8 mln zł

2012
2014
2015
2018
9,8 mln zł 1,3 mln zł 427,9 tys. zł 11,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

28,2 mln zł

11,1 mln zł

2007 - 2013

1

45,2 mln zł

11,7 mln zł

Łącznie

2

73,4 mln zł

22,9 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

ACCOUNTING-PL@SCHAVEMAKER.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004