Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

28,2 mln zł

11,1 mln zł

2007 - 2013

1

45,2 mln zł

11,7 mln zł

Łącznie

2

73,4 mln zł

22,9 mln zł