Nazwa pełna

COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000211496

NIP

1181234296

REGON

012859760

Adres siedziby

Zielona 26, 42-360 Poraj, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 czerwca 2004 r.

Kapitał zakładowy

120,8 mln zł

Kapitał wpłacony

120,8 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

50 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z jednym prokurentem niezależnie od rodzaju udzielonej mu prokury (samoistnej lub łącznej lub oddziałowej lub mieszanej).

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

28 września 2007 r.

DKK-29/2007

Kontrola koncentracji

17 lipca 2007 r.

DOK-92/2007

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • BENEFICJENT WCHODZI W SKŁAD ZARZĄDU 4WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 737785). Z KOLEI 4WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST AKCJONARIUSZEM COGNOR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 71799), KTÓREJ AKCJE SĄ NOTOWANE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE, PRZY CZYM WYSOKOŚĆ (%) UDZIAŁU ORAZ GŁOSÓW W COGNOR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA JEST PUBLIKOWANA NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW (NIE JEST PUBLIKOWANA W CRBR). BENEFICJENT WCHODZI W SKŁAD ZARZĄDU COGNOR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. Z KOLEI COGNOR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA POSIADA OK. 94% AKCJI, A TYM SAMYM OK. 94% GŁOSÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 10 stycznia 2017 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH.

 • Od 10 stycznia 2017 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE.

 • Od 10 stycznia 2017 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI.

 • Od 10 stycznia 2017 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI.

 • Od 10 stycznia 2017 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH.

 • Od 1 września 2017 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ OM SZOPIENICE W KATOWICACH.

 • Od 1 września 2017 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU.

 • Od 21 grudnia 2018 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE.

 • Od 21 grudnia 2018 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAL PTS W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAL PTS W KRAKOWIE.

 • Od 5 grudnia 2019 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, Z OGRANICZENIEM DO CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BSS W PORAJU; PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BSS W PORAJU.

 • Od 24 kwietnia 2023 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

16,7 mln zł

2022 r.

37,1 mln zł

2021 r.

36,1 mln zł

2020 r.

10 mln zł

2019 r.

10,5 mln zł

2018 r.

28,1 mln zł

2017 r.

17,5 mln zł

2016 r.

3,9 mln zł

2015 r.

5,5 tys. zł

2014 r.

56,2 tys. zł

2013 r.

480,6 tys. zł

2006 r.

210 zł

2005 r.

9,5 tys. zł

2005
2006
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9,5 tys. zł 210 zł 480,6 tys. zł 56,2 tys. zł 5,5 tys. zł 3,9 mln zł 17,5 mln zł 28,1 mln zł 10,5 mln zł 10 mln zł 36,1 mln zł 37,1 mln zł 16,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

84,2 mln zł

35,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.COGNOR.PL

Adres e-mail

COGNOR@COGNOR.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004