Poprzednio

COFELY SERVICES

Nazwa pełna

ENGIE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000018908

NIP

5212685755

REGON

012792730

Adres siedziby

Grochowska 312, 03-839 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

17,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem, a w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  17,9 mln zł

  Liczba udziałów

  35800

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 3 stycznia 2024 r.

  SAMOISTNA PROKURA ODDZIAŁOWA (OGRANICZONA DO SPRAW ODDZIAŁU) Z MOŻLIWOŚCIĄ SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM ZAKRESIE PRZEZ PROKURENTA

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

2,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 51838 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000