Dane z KRS

Ta osoba ma jeszcze 6 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Mielec

Imię ojca

Edmund

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Dodatkowe informacje:

Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 1.07.1977 został zarejestrowany przez Wydz. II Dep. IV MSW jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Rex” nr rejestr. 49581. Powodem „kontroli operacyjnej” Jana Króla, który należał do Stowarzyszenia "PAX", był jego udział „w grupie nieformalnej o charakterze opozycyjnym” oraz „wysuwanie koncepcji sprzecznych z oficjalną linią Stowarzyszenia PAX”. Dnia 27.08.1977 zmieniono charakter rejestracji na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Burza” a 4.08.1978 przemianowano ją na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Dnia 22.01.1979 ponownie zmieniono charakter rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Rex”. Dnia 11.11.1980 materiały dot. Jana Króla przekazano do Wydz. IV KWMO Kraków i zarejestrowano 27.11.1980 pod nr 24236, ponieważ rozpracowywany objął funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia „PAX” w Krakowie. "Dnia 13.07.1982 r. został skreślony z listy członków Stowarzyszenia". Dnia 23.11.1983 materiały ponownie przekazano do Wydz. II Dep. IV MSW, a 29.02.1984 zdjęto je z ewidencji i zarchiwizowano pod nr 52036/II. IPN BU 0716/201 (52036/II) – akta, IPN BU 0122/1958 (MSW 9496/2) – mikrofilm.
Jan Król występuje w aktach ogólnokrajowej sprawy kontrolno-operacyjnej krypt. "Burza" nr rejestr. 54951, dotyczącej rozpracowywania grupy działaczy Stowarzyszenia PAX „wysuwających koncepcje sprzeczne z oficjalną linią polityczną Stowarzyszenia PAX”. Sprawa ta była prowadzona w latach 1976-1980 przez Wydz. II Dep. IV MSW. IPN BU 0364/50 (5307/K).
Według treści „Wykazu spraw prowadzonych w ramach sprawy kontrolnej ‘Burza’”, znajdującego się w aktach sprawy kontrolno-operacyjnej krypt. „Burza” (IPN BU 0364/50 t. 1, k. 8), Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Rex” o nr rej. 49581 (dotyczący Jana Króla) przekazano do sprawy obiektowej krypt. „Alfa” o nr rej. 1032 (założonej w październiku roku 1962). Następnie Sprawę Zagadnieniową krypt. „Alfa” przemianowano 12.06.1970 na Sprawę Obiektową. Dnia 4.06.1985 te materiały przejął Wydz. V Dep. IV MSW. Brak możliwości ustalenia charakteru sprawy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne: Jan Król został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW. Jego obserwację prowadzono na zlecenie Wydz. II Dep. IV MSW w dniach 2.06.1976 oraz 16.12.1977. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Drukarze" (nr rej. MSW 75166), założonej przez Wydział V Departamentu IV MSW w roku 1982. Sprawa dotyczyła kolportera biuletynu "Stowarzyszenie", wydawanego przez grupę byłych działaczy Stowarzyszenia "PAX". IPN BU 0222/343 (53322/II).
Występuje w aktach akcji kryptonim "Klon" - dotyczących internowania z terenu Krakowa i okolic osób stanowiących "szczególne zagrożenie dla ustroju PRL" w trakcie obowiązywania stanu wojennego. Akta KWMO w Krakowie z lat 1981-1982 zawierają m. in. dokumentację z przeszukań przeprowadzonych w miejscach zamieszkania osób internowanych w trakcie obowiązywania stanu wojennego, a także innych osób podejrzanych o przechowywanie nielegalnych materiałów, w tym głównie wydawnictw "drugiego obiegu". IPN Kr 010/12080 t. 4.
Występuje w charakterze świadka w aktach śledztwa wszczętego przez Prokuraturę Rejonową w Słupsku w roku 1989 w sprawie ujawnienia nielegalnego zainstalowania telefonicznego podsłuchu w lokalu Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” - mieszczącego się w Wojewódzkim Domu Kultury w Słupsku, tj. przestępstwa z art. 172 § 1 kodeksu karnego. IPN Gd 840/1 t. 1.