Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACJI PARLAMENTARNEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000703464

NIP

5252728850

REGON

368740430

Data rejestracji

10 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 27 / 11, 01-515 Warszawa, Polska

Cel działania

Krzewienie wiedzy o parlamencie w demokratycznym państwie praworządnym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów stanowienia prawa i kontroli jego stosowania w rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo prezes zarządu fundacji

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY