Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 15 lutego 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACJI PARLAMENTARNEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000703464

NIP

5252728850

REGON

368740430

Data rejestracji

10 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 27 / 11, 01-515 Warszawa, Polska

Cel działania

Krzewienie wiedzy o parlamencie w demokratycznym państwie praworządnym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów stanowienia prawa i kontroli jego stosowania w rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo prezes zarządu fundacji

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY