Nazwa pełna

VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000305793

NIP

7591554483

REGON

551186334

Data rejestracji

14 maja 2008 r.

Adres siedziby

Kąty Grodziskie 105, 03-289 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Kapitał wpłacony

2 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentowania spółki przysługuje: - prezesowi zarządu jednoosobowo, - wiceprezesowi zarządu działającemu łącznie z drugim członkiem zarządu lub z prokurentem, - dwóm członkom zarządu działającym łącznie lub członkowi zarządu działającemu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@VICTORIADOM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008