Dane aktualne

Nazwa pełna

"SPIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 kwietnia 2001 r.

KRS

0000009741

NIP

7811635813

REGON

639585052

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa I doradztwo podatkowe

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • 2.825 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.412.500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 1.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 825.000 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 12728 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Ta organizacja ma jeszcze 31 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »