Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 30, obowiązujące od 23 maja 2019 r.

Nazwa pełna

"SPIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000009741

NIP

7811635813

REGON

639585052

Data rejestracji

26 kwietnia 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

 • Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 26 kwietnia 2001 r.

  Wartość udziałów

  1.4 mln zł

  Liczba udziałów

  2825

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 maja 2012 r.

  Wartość udziałów

  825 tys. zł

  Liczba udziałów

  1650

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 grudnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  450 tys. zł

  Liczba udziałów

  900

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 12728 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001