Nazwa pełna

ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000089825

NIP

9270005236

REGON

970286608

Adres siedziby

Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 lutego 2002 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

93,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, w tym do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

8 czerwca 2011 r.

DKK-63/2011

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • MARIUSZ KIEŁBASA JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ROCKWOOL POLSKA SP. Z O.O. W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1. A) TIRET 5 UPPPOFT

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  93,4 mln zł

  Liczba udziałów

  811828

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 25 października 2011 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.

 • Od 25 października 2011 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.

 • Od 19 stycznia 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI - ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 11 września 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 11 września 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

18,7 mln zł

2022 r.

1 mln zł

2021 r.

2 mln zł

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

6,9 mln zł

2018 r.

6,8 mln zł

2017 r.

1,5 mln zł

2016 r.

10 mln zł

2015 r.

5,4 mln zł

2014 r.

5,3 mln zł

2013 r.

4,2 mln zł

2012 r.

8,9 mln zł

2011 r.

5,2 mln zł

2010 r.

162,3 tys. zł

2009 r.

160 tys. zł

2008 r.

153,5 tys. zł

2007 r.

149,2 tys. zł

2006 r.

21,2 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
21,2 tys. zł 149,2 tys. zł 153,5 tys. zł 160 tys. zł 162,3 tys. zł 5,2 mln zł 8,9 mln zł 4,2 mln zł 5,3 mln zł 5,4 mln zł 10 mln zł 1,5 mln zł 6,8 mln zł 6,9 mln zł 1,3 mln zł 2 mln zł 1 mln zł 18,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1797 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1993