Nazwa pełna

ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000089825

NIP

9270005236

REGON

970286608

Adres siedziby

Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

93,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, w tym do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • JENS DENNIS BIRGERSSON JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE Z GRUPY (ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S) WYWIERAJĄCEJ ISTOTNY WPŁYW NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ROCKWOOL POLSKA SP. Z O.O. W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1. A) TIRET 5 UPPPOFT

  Obywatelstwo

  🇸🇪

  Rezydencja

  🇸🇪

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  93,4 mln zł

  Liczba udziałów

  811828

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 25 października 2011 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.

 • Od 25 października 2011 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.

 • Od 19 stycznia 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI - ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 11 września 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 11 września 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

15,7 mln zł

2018 r.

6,8 mln zł

2017 r.

1,5 mln zł

2016 r.

10 mln zł

2015 r.

5,4 mln zł

2014 r.

5,3 mln zł

2013 r.

4,2 mln zł

2012 r.

8,9 mln zł

2011 r.

5,2 mln zł

2010 r.

162,3 tys. zł

2009 r.

160 tys. zł

2008 r.

153,5 tys. zł

2007 r.

149,2 tys. zł

2006 r.

21,2 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
21,2 tys. zł 149,2 tys. zł 153,5 tys. zł 160 tys. zł 162,3 tys. zł 5,2 mln zł 8,9 mln zł 4,2 mln zł 5,3 mln zł 5,4 mln zł 10 mln zł 1,5 mln zł 6,8 mln zł 15,7 mln zł 1,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1797 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1993