Nazwa pełna

EDUHELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000889061

NIP

9512515982

REGON

388428668

Adres siedziby

Prymasa Augusta Hlonda 20, 02-972 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2021 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd spółki jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu spółki lub prokurent, w przypadku zarządu wieloosobowego, spółkę reprezentują dwa] którzykolwiek członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub prokurent.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021