Poprzednio

ORLEN NEPTUN I

Nazwa pełna

ORLEN NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000888254

NIP

5252855028

REGON

388432405

Adres siedziby

Bielańska 12, 00-085 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2021 r.

Kapitał zakładowy

1,6 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu wieloosobowego upoważnieni do reprezentacji są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. W przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony do reprezentacji jest wyłącznie członek zarządu. 3. Prokura może obejmować umocowanie do reprezentacji wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 25 stycznia 2024 r.

  Wartość udziałów

  1,6 mln zł

  Liczba udziałów

  15750

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

NEPTUN.ORLEN.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021