Nazwa pełna

"MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000088668

NIP

8720008382

REGON

850490090

Adres siedziby

Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

10,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu lub dwóch prokurentów, którym udzielona została prokura łączna. 2) w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub dwóch prokurentów, którym została udzielona prokura łączna.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  10,3 mln zł

  Liczba udziałów

  20684

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,6 mln zł

2020 r.

232,6 tys. zł

2019 r.

7,5 mln zł

2016 r.

37 tys. zł

2014 r.

17,4 tys. zł

2012 r.

1,4 mln zł

2011 r.

169 tys. zł

2010 r.

304,4 tys. zł

2009 r.

1,3 tys. zł

2006 r.

59 tys. zł

2004 r.

4,8 tys. zł

2004
2006
2009
2010
2011
2012
2014
2016
2019
2020
2021
4,8 tys. zł 59 tys. zł 1,3 tys. zł 304,4 tys. zł 169 tys. zł 1,4 mln zł 17,4 tys. zł 37 tys. zł 7,5 mln zł 232,6 tys. zł 5,6 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

17,8 mln zł

7,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 881 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W TARNOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015