Nazwa pełna

KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000084678

NIP

9561040510

REGON

870363980

Adres siedziby

Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

1,3 mld zł

Kapitał wpłacony

1,3 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywaniaw imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 42 wpisy historyczne
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

79,69 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Decyzje UOKiK

16 marca 2021 r.

DKK-67/2021

Kontrola koncentracji

21 lutego 2013 r.

DKK-32/2013

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 96 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

6,3 tys. zł

2022 r.

28,7 tys. zł

2021 r.

13 mln zł

2020 r.

140,3 tys. zł

2019 r.

366,2 tys. zł

2018 r.

2,1 tys. zł

2017 r.

22,8 tys. zł

2016 r.

3,3 mln zł

2015 r.

529,5 tys. zł

2012 r.

964,8 tys. zł

2010 r.

7,2 tys. zł

2009 r.

3,7 tys. zł

2008 r.

3,4 tys. zł

2007 r.

9,1 tys. zł

2006 r.

310,6 tys. zł

2005 r.

753,1 zł

2004 r.

28,7 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
28,7 mln zł 753,1 zł 310,6 tys. zł 9,1 tys. zł 3,4 tys. zł 3,7 tys. zł 7,2 tys. zł 964,8 tys. zł 529,5 tys. zł 3,3 mln zł 22,8 tys. zł 2,1 tys. zł 366,2 tys. zł 140,3 tys. zł 13 mln zł 28,7 tys. zł 6,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.KGSSA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1968 SĄD REJONOWY W TORUNIU WYDZIAŁ VII GOSPODARCZY REJESTROWY