Poprzednio

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA

Sprawozdanie za okres 1 października 2022 r. — 30 września 2023 r.