Nazwa pełna

"MONOLITH FILMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000079642

NIP

1181242249

REGON

012859724

Adres siedziby

Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

87 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie, a członek zarządu niebędący prezesem zarządu łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Decyzje UOKiK

9 grudnia 2005 r.

RWA-36/2005

Nadużywanie pozycji dominującej

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  87 tys. zł

  Liczba udziałów

  174

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

15 tys. zł

2022 r.

3,9 mln zł

2021 r.

3,1 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2017 r.

1,5 mln zł

2015 r.

84 tys. zł

2014 r.

3,6 mln zł

2013 r.

100 tys. zł

2012 r.

184,2 tys. zł

2011 r.

45,2 tys. zł

2010 r.

850 tys. zł

2009 r.

1,4 mln zł

2008 r.

322,7 tys. zł

2007 r.

427,5 tys. zł

2006 r.

824,8 tys. zł

2004 r.

4,7 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2020
2021
2022
2023
4,7 tys. zł 824,8 tys. zł 427,5 tys. zł 322,7 tys. zł 1,4 mln zł 850 tys. zł 45,2 tys. zł 184,2 tys. zł 100 tys. zł 3,6 mln zł 84 tys. zł 1,5 mln zł 3,7 mln zł 3,1 mln zł 3,9 mln zł 15 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 52316 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY