Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 16 maja 2019 r.

Nazwa pełna

PR1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELEGANT HOMES SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000781580

NIP

8992860967

REGON

383096836

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Bartłomieja Strachowskiego 3A / 3, 52-210 Wrocław, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

  • Roboty budowlane specjalistyczne

  • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

  • Działalność holdingów finansowych

  • Leasing finansowy

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019