Nazwa pełna

ATODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000780162

NIP

5833350732

REGON

383093683

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Data ostatniej zmiany

12 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Wały Piastowskie 1 / 1508, 80-855 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019