Dane aktualne

Nazwa pełna

CORE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REALIZACJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

13 marca 2019 r.

KRS

0000775422

NIP

6772442563

REGON

382818167

Adres siedziby

Słonecznikowa 6A, 30-213 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń budowlanych

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  20.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  20.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  20.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  20.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania