Nazwa pełna

DEVELOPMENT FIVE SEASONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000722273

NIP

5213816573

REGON

369669987

Adres siedziby

Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

8 marca 2018 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowama spółki uprawni em są kom plementari usze w następujący sposób: 1. Łącznie dariusz surynt i rafał gójski (reprezentacja łączna) 2. Łącznie dariusz surynt i wojciech bogusławski (reprezentacja łączna) 3. Łącznie rafał urbanik i rafał gójski (reprezentacja łączną) 4 łącznie rafał urbanik i wojciech bogusławski (reprezentacja łączna) 5. Samodzielnie five seasons spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie (reprezentacja samodzielna)

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018