Nazwa pełna

ENTERPRISE INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000007178

NIP

5260208125

REGON

011571062

Data rejestracji

15 maja 2001 r.

Adres siedziby

Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2,2 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do wysokości kwoty 50 000,00 zł piećdziesiąt tysięcy złotych) zobowiązania lub rozporządzenia - członek zarządu samodzielnie powyżej wysokości kwoty 50 000,00 zł (piećdziesiąt tysięcy złotych)zobowiązania lub rozporządzenia - dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,2 mln zł

  Liczba udziałów

  4394

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Adres e-mail

INFO@EI.COM.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 33383 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1992