SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000007178

Numer NIP

5260208125

Numer REGON

11571062

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO WYSOKOŚCI KWOTY 50 000,00 ZŁ PIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE POWYŻEJ WYSOKOŚCI KWOTY 50 000,00 ZŁ (PIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Kapitał zakładowy

2.2 mln

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
 • 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
 • 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Wspólnicy
 • 4394 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2197000 ZŁOTYCH