Dane aktualne

Nazwa pełna

ENTERPRISE INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 maja 2001 r.

KRS

0000007178

NIP

5260208125

REGON

011571062

Kapitał zakładowy

2.2 mln zł

Adres siedziby

Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność agencji reklamowych

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do wysokości kwoty 50 000,00 zł piećdziesiąt tysięcy złotych) zobowiązania lub rozporządzenia - członek zarządu samodzielnie powyżej wysokości kwoty 50 000,00 zł (piećdziesiąt tysięcy złotych)zobowiązania lub rozporządzenia - dwóch członków zarządu łącznie.

Wspólnicy
 • 4394 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2197000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 33383 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1992

Ta organizacja ma jeszcze 9 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »