Poprzednio

TM LABS

Nazwa pełna

TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000680870

NIP

6751595379

REGON

367479900

Adres siedziby

Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 czerwca 2017 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Podjęcie uchwały przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki o rozwiązaniu spółki, notariusz mariusz soczyński, kancelaria notarialna w warszawie, repertorium a nr 11652/2023, 17. 11. 2023

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 8 grudnia 2023 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  4000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

5,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017