Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU STRATPOINTS

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

2 czerwca 2017 r.

KRS

0000680793

NIP

5213784034

REGON

367473062

Adres siedziby

Stalowa 28 / 21, 03-426 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu fundacji działających łącznie.

Inne dane

Adres WWW

WWW.STRATPOINTS.EU

Adres e-mail

RZECZNIK.PRASOWY@STRATPOINTS.EU

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018

3 aktualne powiązania