Poprzednio

GÓRSKIE-RESORTY.PL

Nazwa pełna

SSC GÓRSKIE-RESORTY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000678718

NIP

5213782035

REGON

367315676

Adres siedziby

Widok 8, 00-023 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

17 maja 2017 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy komplementariusz jest uprawniony do reprezentowania spółki samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

182,4 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

HTTP://GORSKIE-RESORTY.PL/

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017