Nazwa pełna

MEDARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000672662

NIP

5932607186

REGON

367008520

Adres siedziby

Piaskowa 3, 83-110 Tczew, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 kwietnia 2017 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

55 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu spółki oraz wiceprezes zarządu spółki są do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki. W przypadku pozostałych członków zarządu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • WSPÓLNIK SPÓŁKI POSIADAJĄCY 1% UDZIAŁÓW

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

198,9 tys. zł

2019 r.

11,8 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

15,5 mln zł

11,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017