Nazwa pełna

HELI FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000663162

NIP

7010664691

REGON

366550464

Adres siedziby

Lektykarska 4A, 01-687 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 lutego 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

24,5 tys. zł

2021 r.

8,5 tys. zł

2020 r.

1,4 mln zł

2019 r.

8 tys. zł

2019
2020
2021
2022
8 tys. zł 1,4 mln zł 8,5 tys. zł 24,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017