Nazwa pełna

TAKETASK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000660992

NIP

7010661037

REGON

366478643

Adres siedziby

Hoża 86, 00-682 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 lutego 2017 r.

Kapitał zakładowy

145,8 tys. zł

Kapitał wpłacony

145,8 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

25,9 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosbowego, spółka będzie reprezentowana przez prezesza zarządu działającego łącznie z drugium członkiem zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,4 tys. zł

2019 r.

728,8 tys. zł

2018 r.

800 tys. zł

2017 r.

196,7 tys. zł

2017
2018
2019
2020
196,7 tys. zł 800 tys. zł 728,8 tys. zł 5,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

876,3 tys. zł

635,2 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.TAKETASK.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017