Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 12 kwietnia 2021 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO SIECI NAUKOWEJ PRAWA SPORTOWEGO

KRS

0000626702

NIP

9671378380

REGON

364903467

Adres siedziby

Plac Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

8 lipca 2016 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu towarzystwa składają prezes lub wiceprezes łącznie, bądź prezes lub wiceprezes wraz z innym członkiem zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021