Nazwa pełna

ZDROJOWA ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000621693

NIP

7010583998

REGON

364656141

Adres siedziby

Marszałkowska 72 / 17, 00-545 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 czerwca 2016 r.

Kapitał zakładowy

28 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest członek zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy oświadczenia w imieniu spółki składa dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 7 czerwca 2016 r.

  Wartość udziałów

  14 mln zł

  Liczba udziałów

  279988

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 czerwca 2016 r.

  Wartość udziałów

  14 mln zł

  Liczba udziałów

  280112

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

738,7 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016