Nazwa pełna

UNIVERSAL SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000612781

NIP

1182122470

REGON

364202026

Adres siedziby

Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 kwietnia 2016 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,7 mln zł

2022 r.

4,7 mln zł

2021 r.

4,2 mln zł

2020 r.

3,2 mln zł

2019 r.

2,7 mln zł

2018 r.

2,7 mln zł

2017 r.

98 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
98 tys. zł 2,7 mln zł 2,7 mln zł 3,2 mln zł 4,2 mln zł 4,7 mln zł 3,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016