Nazwa pełna

UBM HOTEL GRANARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000598550

NIP

9512405006

REGON

363625635

Adres siedziby

Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 stycznia 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu składającego się z co najmniej dwóch członków, spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie albo przez jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.

 • Od 3 września 2021 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  50 zł

  Liczba udziałów

  1

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,1 mln zł

2021 r.

3,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016