Nazwa pełna

GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000595778

NIP

5223051066

REGON

363503435

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 stycznia 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

119,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu jest upoważniony do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz do jej reprezentacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

  Obywatelstwo

  🇺🇸

  Rezydencja

  🇺🇸

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  119,2 mln zł

  Liczba udziałów

  2383071

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

5,8 tys. zł

2018 r.

8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016