Sprawozdanie za rok 2019
Sprawozdanie za rok 2018

Roczne sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2017

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe

Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 30.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 15.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 13.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 28.07.2017

  Od 30. 10. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 30. 10. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 30. 10. 2015 do 31. 12. 2016

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 30.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 08.11.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 08.11.2019

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wartość udziałów objętych za aport
 • 34 259 200,00 ZŁ