Nazwa pełna

POLISH PHARMACIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000594187

NIP

5223050061

REGON

363410053

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 grudnia 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

7,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu jest upoważniony do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz do jej reprezentacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

31 marca 2017 r.

DKK-50/2017

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  7,9 mln zł

  Liczba udziałów

  158312

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

21,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016