Nazwa pełna

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000057907

NIP

5260006545

REGON

007020780

Data rejestracji

5 listopada 2001 r.

Adres siedziby

Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, Polska

Prezydium Zarządu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych pkol wymagane są podpisy dwóch osób: 1) prezesa pkol i sekretarza generalnego 2) prezesa pkol lub sekretarza generalnego (pierwszy podpis) i skarbnika lub wiceprezesa zarządu (drugi podpis)

Zobacz jeszcze 41 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 18 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004