Nazwa pełna

NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000540644

NIP

5492440284

REGON

360613838

Adres siedziby

Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 stycznia 2015 r.

Kapitał zakładowy

7,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka będzie reprezentowana przez jednego członka zarządu samodzielnie, a w razie powołania członka zarządu - dyrektora finansowego, przez członka zarządu działającego wraz z członkiem zarządu - dyrektorem finansowym

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki z o.o.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

19,3 tys. zł

2017 r.

2,7 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

2,6 mln zł

1,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.NORSAPHARMA.EU

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015