Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 25 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "STO PROCENT"

KRS

0000538752

NIP

5372629381

REGON

360532666

Adres siedziby

Łazienna 3 / 6, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

13 stycznia 2015 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz czynności prawne fundacji o charakterze rozporządzającym do kwoty zobowiązania nie przekraczającej 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), wymagają podpisu jednej osoby wchodzącej w skład zarządu. 2. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz czynności prawne fundacji o charakterze rozporządzającym do kwoty zobowiązania przekraczającej 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), wymagają podpisu dwóch osób wchodzących w skład zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

34,2 tys. zł

2022 r.

26,4 tys. zł

2021 r.

20,4 tys. zł

2020 r.

11,9 tys. zł

2020
2021
2022
2023
11,9 tys. zł 20,4 tys. zł 26,4 tys. zł 34,2 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA100PROCENT@GMAIL.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019