Poprzednio

EC KOSTRZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W "LIKWIDACJI"

Nazwa pełna

EC KOSTRZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000053765

NIP

5992487432

REGON

210978312

Adres siedziby

Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

156,3 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Akt notarialny z dnia 10. 08. 2000 rok notariusz nikodem wolski, kancelaria notarialna w kostrzynie, repertorum a numer 7836/00

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywania umów w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2440 SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999